POLYFUNKČNÝ OBJEKT VIEDEŇ 2018-08-24T22:17:13+02:00

Project Description

REFERENCIE

POLYFUNKČNÝ OBJEKT VIEDEŇ

Rekonštrukcia odvetranej kotvenej fasády.
Materiál: Limestone Crema  hrúbky 4cm, povrch brúsený.