ODVETRANÉ KOTVENÉ OBKLADY

Odvetrané kamenné fasády z prírodného kameňa ( žula, vápenec, pieskovec ) dosahujú exkluzívny vzhľad a dlhú životnosť.
Kamenná fasáda, portál alebo sokle z prírodného kameňa sú vykotvené od steny tak, aby umožňovali fasáde dýchať a mali dostatok miesta na zateplenie, pokiaľ to stavba vyžaduje.
Kotvený obklad sa montuje na kamenárske kotvy, ktoré spĺňajú nosnosť zaveseného materiálu podľa platných noriem. Kotvy sa vyrábajú na mieru podľa zadania, nosnosti a druhu kotveného obkladu – fasáda, portál, podhľad, špaleta.

RD BRATISLAVA

OC BRNO

PO TRNAVA