POLYFUNKČNÝ OBJEKT VIEDEŇ

Rekonštrukcia odvetranej kotvenej fasády.
Materiál: Limestone Crema  hrúbky 4cm, povrch brúsený.