RD BRATISLAVA

Odvetraná kotvená fasáda s vykotvenými masívnymi prvkami.
Materiál: Pieskovec  hrúbky 4cm, povrch pieskovaný.

Exteriérová pásová dlažba, schody a obrubníky.
Materiál: Porfýr hrúbky 3 – 6cm, povrch štiepaný.

Interiérové dlažby, schody a soklíky.
Materiál: Crema Marfil  hrúbky 2cm, povrch leštený a kartáčovaný.

Remienkový obklad v bazénovej hale.
Materiál: Gneiss ( Rula ).

Kuchynská doska a obklad.
Materiál: African Rainbow hrúbky 2cm a 3cm, povrch leštený.

Rozsah – 605 m2.